مشاوره حقوقی و پذیرش دعاوی

مشاوره حقوقی و پذیرش دعاوی

مشاوره و قبول وکالت در کلیه دعاوی بصورت تخصصی

حقوقی :

الزام به تنظیم سند رسمی ملک یا خودرو ، الزام به تحویل
ملک یا خودرو ،فسخ معامله به جهت عیب ، مطالبه ثمن مبیع ، چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، کلیه دعاوی مشارکت در ساخت ، دعاوی مشارکت در کار ، دعاوی کارگر و کارفرما ، تفکیک و افراز ، خلع ید غاصبانه ، خلع ید از مال مشاع ، خلع ید از ورثه متصرف توقیف اموال و رفع توقیف، ابطال سند ، ابطال وکالتنامه ، شهرداری و ……..

کیفری :

کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، قتل ، تصادفات رانندگی ، اعاده
حیثیت ، رفع مزاحمت ، توهین واهانت و هتک حرمت ، اختلاس
و ارتشاء، جعل و استفاده از سند مجعول چک کیفری و ……..

خانواده :

طلاق توافقی ، طلاق یکطرفه از طرف زوجه ، طلاق یکطرفه از طرف زوج ، حضانت طفل ، تمکین ، نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت ، نحله ، استرداد جهیزیه ، ارث ، وصیت ، تنفیذ وصیتنامه ، توقیف اموال و رفع توقیف و ……

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *